Niektorým náhlym úmrtím mladých dospelých sa dá zabrániť skríningom rodiny

Aby sa zabránilo náhlej smrti u zdanlivo zdravých mladých dospelých, je potrebný skríning v rodine. V skutočnosti je 40% náhlych úmrtí na kardiomyopatiu dedičného pôvodu. Skríning je možný.

Štyri z desiatich kardiomyopatií, ktoré sú hlavnou príčinou náhlej srdcovej smrti a srdcového zlyhania u mladých ľudí, sú dedičné a podľa štúdie Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorá bola dnes uverejnená v Európskom časopise Heart, je preto možné predchádzať.
Je nevyhnutné zabrániť predčasnej náhlej smrti zjavne zdravých mladých dospelých, ktorých rodičia trpia alebo zomreli na kardiomyopatiu. Kardiomyopatia je zmena srdcového svalu, ktorá sa stáva zosilnenou alebo stuhnutou. Keď sa choroba zhoršuje, srdce sa stáva slabším a menej schopné pumpovať krv do tela.

Základné vyšetrenie

„Boli sme prekvapení, ako často bola táto choroba dedičná,“ uviedol autor štúdie Philippe Charron. „Preto je veľmi dôležité zlepšiť skríning, aby sa zistila choroba u zdravých rodičov.“
Dve tretiny pacientov v štúdii boli diagnostikovaní prostredníctvom skríningu rodiny, ktorý zahŕňa echokardiogram a elektrokardiogram, ktorý sa má vykonať v rodine pacienta. Štúdia tiež navrhuje, aby sa usmernenia zmenili tak, aby sa skríning začal pred dosiahnutím veku 10 rokov a prekročil súčasný prah 50 až 60 rokov.

„Odborné centrá pre kardiomyopatie zlepšujú diagnostiku a zvládanie týchto chorôb u pacientov a ich rodinných príslušníkov,“ hovorí profesor Charron. „Pomáhajú predchádzať srdcovému zlyhaniu a náhlej smrti.“