Motivačný rozhovor, kľúč k zmene ako zastavenie tabaku alebo alkoholu

Prečo doktor ponúka rad krátkych programov na odhalenie kľúčového okamihu zmeny správania, napríklad odvykania od fajčenia alebo pitia: motivačný rozhovor. Vykonáva ho zdravotnícky pracovník, či už je to lekár alebo psychológ.

1. epizóda: Motivačný rozhovor, čo to je?

Motivačné rozhovory sú komunikačné metódy, ktorých cieľom je zmeniť správanie: prestať fajčiť, správne piť, sledovať liečbu chronických chorôb, jesť zdravú výživu ... Rozhovor vyžaduje, aby pacient uvažoval o svojej túžbe zmeniť sa. a zároveň jeho strach zo zmeny.

Anne Dansou, pneumológ-tabakológ, vedúci koordinačnej jednotky tabaku, CHRU of Tours.