Matthieu Ricard: Rozjímanie dobre

Meditácia všímavosti je pre vedcov veľkou záhadou. Mohli by jej účinky na mozog žiť lepšie a dlhšie? Dalo by sa použiť v každodennej praxi? Odpovede jedného z tých, ktorí vedia najlepšiu meditáciu, pretože je jedným z najslávnejších budhistických mníchov na svete, zatiaľ čo je doktorom biológie.

Matthieu Ricard odpovedá na otázky, ktoré položil Jean-François Lemoine

Nevyhnutná prehliadka