V záujme zastavenia fajčenia alebo alkoholu je empatia základným kameňom motivačného rozhovoru

Prečo doktor ponúka rad krátkych programov na odhalenie kľúčového okamihu zmeny správania, napríklad odvykania od fajčenia alebo pitia: motivačný rozhovor. Vykonáva ho zdravotnícky pracovník, či už je to lekár alebo psychológ.

3. epizóda:Empatia je základným kameňom motivačného rozhovoru

Viaceré komponenty musia byť splnené, aby boli empatické, aby sa osoba vpredu cítila počúvaná, chápaná ako celok. Anne Dansou, respirologička a tabakológka, vedúca koordinačnej jednotky pre tabak, Univerzitná nemocnica v Tours.